Installatietechniek

Installatietechniek

Hier een algemene tekst over installatietechniek……

Voor de volgende werkzaamheden ben je bij B&B installatie op de goede plek:

Loodgieterswerk

In ons vak wordt onder loodgieter werkzaamheden eigenlijk alles verstaan wat met water, gas, riool, ventilatie of verwarming te maken heeft. Van het repareren van een lekkende kraan tot de aanleg en het onderhoud van rioleringen. … Als loodgieter doen we het allemaal.

Centrale Verwarmingsinstallatie

Een cvketel of voluit centraleverwarmingsketel is het onderdeel van een centraleverwarmingsinstallatie dat voor warm water zorgt waarmee de verblijven in een pand verwarmd worden. Dit systeem wordt de centrale verwarming genoemd. Een combiketel zorgt tevens voor het warme tapwater in een woning.

Koeling en Luchtbehandeling

Wat is luchtbehandeling? … Kort gezegd is luchtbehandeling het behandelen van de binnenlucht, zoals het verversen en verwarmen van lucht, be- en ontvochtigen en het koelen van lucht. Doordat de lucht eerst wordt gezuiverd en zodanig wordt behandeld worden bacteriën, virussen en schimmels onschadelijk gemaakt.

Legionella preventie

Legionella bevindt zich standaard in uw waterleidingen, maar wanneer het volume van legionellabacteriën een te grote hoeveelheid aanneemt kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Om dit te voorkomen is legionellapreventie nodig. B&B is gespecialiseerd in het onderzoeken en schoonhouden van waterleidingen en beschikt over alle benodigde kennis om actief legionellapreventie uit te voeren.

Bij legionellapreventie wordt met diverse werkzaamheden gezorgd dat legionellabacteriën geen kans krijgen om zich op hoog tempo in uw waterleidingen te vermenigvuldigen. Door periodiek werkzaamheden in uw waterleidingen uit te voeren verhelpen wij de kans op een snelle groei van het aantal legionellabacteriën. Met legionellapreventie houden wij uw water zo veel mogelijk legionellavrij.

De legionellapreventie bestaat uit verschillende onderdelen. B&B onderzoekt al uw waterleidingen om uit te zoeken of er risicovolle plekken aanwezig zijn. Omdat legionella zich explosief kan vermenigvuldigen op warme plekken met een temperatuur van 25 tot 50 graden Celsius, moeten plekken in uw waterleiding met deze temperaturen goed worden geanalyseerd. Deze plekken worden bij legionellapreventie extra in de gaten gehouden om vermenigvuldiging te beperken. 

Waterleidingen die niet actief gebruikt worden vormen een verhoogd risico op legionellabesmetting. Deze leidingen worden zorgvuldig onderzocht en zullen worden schoongehouden. Zo kunnen wij de legionellapreventie op ieder vlak maximaal uitvoeren. Door uw meest risicovolle leidingen regelmatig te onderzoeken voorkomt u de nadelige gevolgen die de legionellabacterie kan hebben op de gezondheid van mensen die uw water gebruiken.

Duurzame installaties

Een warm huis zónder aardgas: dat kan duurzaam met een warmtepomp. Met deze elektrische verwarming wordt jouw klimaatimpact meteen een flink stuk kleiner. En als je nú een warmtepomp koopt, kun je subsidie krijgen. Check welke warmtepomp voor jouw huis geschikt is.

Er zijn 3 soorten warmtepompen:

  • Een volledig elektrische warmtepomp zorgt voor verwarming van je huis en al je warme water in de badkamer en keuken. Als je ook elektrisch gaat koken, woon je zonder aardgas. Deze warmtepomp wordt ook wel combi, volledig of all-electric genoemd.
  • Een hybride warmtepomp werkt samen met je cv-ketel. Hij zorgt op de meeste dagen voor de warmte in huis, de cv-ketel springt alleen bij als het erg koud is en zorgt voor je warme water in de badkamer en keuken. Het is een makkelijke tussenstap naar wonen zonder aardgas.
  • Een ventilatiewarmtepomp is een kleine warmtepomp die warmte uit de ventilatielucht haalt.
Waterontharder installatie en onderhoud

Een waterontharder is een stof of een apparaat waarmee de hardheid van water minder kan worden. Dit heet waterontharding.

De hardheid van water wordt bepaald wordt door de in het water aanwezige calcium- en magnesiumionen. Een waterontharder is een stof die die ionen chemisch aan zich bindt en laat neerslaan/ bezinken. Het kan ook een stof zijn die die ionen vervangt door een andere stof, bijvoorbeeld natrium. Een voorbeeld van zo’n stof is ionenwisselaarhars.

Waterontharders zijn ontstaan rond het jaar 1900. Met de techniek van ionen uitwisselen haalde men schadelijke en ongewenste stoffen uit het water, waardoor het beter drinkbaar was. Deze techniek is verbeterd in de 20e eeuw, maar wel hetzelfde gebleven.

 Onderhoud en beheer
Een ontharder wordt aan het begin van uw waterleiding geplaatst. Daarnaast wordt een ionenwisselaar gespoeld met zout/ pekelwater. Door onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud kan dit er voor zorgen dat de kwaliteit van uw drinkwater slechter wordt. Een paar tips:

  • Vervang of reinig de filters op tijd om groei van bacteriën tegen te gaan. Bij een installatie op basis van ionenwisseling is het nodig om de kunsthars op tijd te regeneren. Volg hierin de instructies van de leverancier.
  • Zorg er ook voor dat u voor het terugspoelen van uw waterontharder geschikt zout gebruikt. Het is ook belangrijk dat u het zout op een hygiënische wijze aan het zoutvat toevoegt. Het zoutvat moet een passend deksel hebben zodat insecten e.d. hier niet in kunnen komen.

Regels voor installatie
Voor het plaatsen van een ontharder bestaan voorwaarden. Een paar van de regels waar u aan moet denken zijn:

  • Bij een ontharder op basis van ionenwisseling kan het water vervuild zijn door de ontharder. Dit water mag niet terugstromen in het drinkwaternet. Daarom is een terugstroombeveiliging van het type CA nodig.
  • De afvoerleiding van de installatie moet via een zichtbare onderbreking op de riolering worden aangesloten.
  • Voor ontharders met een verwisselbaar filter is een controleerbare keerklep van het type EA wettelijk verplicht.

Denk er ook aan dat een ontharder kan zorgen voor drukverlies van ongeveer 70 kPa (0,7 bar). Dit betekent dat de waterdruk op kranen en douche afneemt.

Overige voorwaarden

Als u onthard drinkwater ter beschikking stelt aan derden via een collectief leidingnet (bijvoorbeeld in een horecagelegenheid of sportschool), mag  de hardheid van het water niet verder verlaagd worden dan de wettelijke norm van 5,6° dH.

Voor collectieve installaties geldt dat het water periodiek moet worden bemonsterd als onthard water wordt gebruikt voor menselijke consumptie. Ook is een meetprogramma verplicht.

Neem contact op